Лекар - патолог - Дания

Болницата в Южен Ютланд търси консултант патолог, който да се присъедине към мултинационален екип с цел изграждане на звено за диагностициране и проучване с акцент в/у цялостната диагностика, вкл. молекулярна патология. Изисквания за длъжността: лекар - патолог /консултант/ с висше образование, специализация здравеопазване, професионална квалификация - здравеопазване. Име: Hospital of Southern Jutland, лице за контакт: Bjarne Nielsen, адрес: 6400 Sønderborg, Denmark, тел: +45 2133 7908, е-mail: Bjarne.Nielsen@shs.regionsyddanmark.dk, сектор: Health care. Екипът разполага с модерно оборудване, вкл. лазарен микроскоп /LMD/. Целта е развитие по посока молекулярна патологоия, центрирана в/у диагностициране на HPV във връзка с проучването на раокви заболявания. Отделението разполага с добре оборудвана лаборатория. От избрания кандидат се очаква да бъде част от мултидисциплинарен екип. За допълнителна информация можете да се обръщате към българския EURES съветник Даниела Пирянкова - D.Piryankova@az.government.bg, тел. 032 960128. Заплата: съгласно действащото колективно споразумение, месторабота: Южен Ютланд, период на договора: постоянен, бр. работни часове на седмица: 37, осигуряват се интензивни безплатни курсове по датски, както и подкрепа при преместване на цялото семейство. Необходимо е много добро владеене на английски или немски език. Документи, изисквани от работодателя: подробно CV на английски или немски език, документ за придобита специалност, препоръки, ако са налични такива. E-mail за изпращане на документите: Bjarne.Nielsen@shs.regionsyddanmark.dk, копие до D.Piryankova@az.government.bg Крайна дата за кандидатстване: 06.7.2012 г.